Stanovení ceny díla

19.04.2020 17:57

Pro stanovení ceny je nutná osobní prohlídka(zaměření) a konzultace s investorem. Případně výkaz výměr.

Dle dohody a typu zakázky možnost práce na "úkol" nebo "hodinu".