Proč rekonstruovat elektroinstalaci ?

 

-Bydlíte-li v panelovém domě, nebo v bytě jiného staršího domu, je Vaše elektroinstalace stará zhruba kolem 30 let. Je zřejmé, že za tu dobu se leccos změnilo a v oblasti elektroinstalace došlo k pokrokům, které vám mohou zpohodlnit bydlení. Starší elektroinstalace přinášejí také více rizik. Jsou totiž zapojené dvoudrátově, což se již dnes nedělá.
-Staré elektroinstalace jsou ještě v hliníku. I tento materiál je z dnešního pohledu nedostatečný. Neodolává velkému zatížení elektrickým proudem. Časem to může vést až k přerušení spojů v důsledku zkřehnutí hliníkového vodiče. Elektroinstalace se v současné době provádí v mědi.
-Zkrátka, staré elektroinstalace odpovídaly technickým a bezpečnostním normám v době, kdy vznikaly. Dnes jsou však normy jiné, a proto jsou elektroinstalace nevyhovující.
 

Rekonstrukce elektřiny v bytě v několika krocích

- Nejdříve je třeba vyhodnotit stávající technický stav elektrických rozvodů.
- V rámci vyhodnocení současného stavu elektrické instalace se budeme zajímat o to, zda byly použité měděné či hliníkové vodiče. Ještě důležitější je pro nás zjistit, jak probíhalo ukládání vodičů, konkrétně zda byly protahovány v trubkách, či zda byl použit jiný způsob uložení.
- Zjišťujeme také, jaký systém vnitřních rozvodů byl použit. Jsou jimi TN-C (bez použití samostatného ochranného vodiče) či TN-S (třívodičový či pětivodičový rozvod mající vlastní samostatný ochranný vodič).
-Zkoumá se použitý materiál, umístění elektroměrové skříně, jističe a další přístroje v rozvaděčích.
Po prozkoumání současného stavu elektroinstalace, se přistupuje k plánům na novou instalaci. Poradíme Vám s elektroinstalací tak, aby byla vhodná pro vaše účely. Poté je možné přistoupit k samotné rekonstrukci.

Na Vás bude výběr zásuvek, spínačů a osvětlení. Vámi vybrané prvky dodáme a nainstalujeme.
Realizace rekonstrukce elektroinstalace trvá zhruba týden. Konkrétní čas se odvíjí od Vašich požadavků, velikosti, délce instalovaných kabelů atd.
Domluvíme se také na počtu zásuvek. Lepší je jich mít více než méně. Někde se hodí zásuvky ochraňující připojené přístroje před přepětím.
Kromě silnoproudých zásuvek se instalují i slaboproudé, do kterých se zapojuje televize, internet atd. I zde se nedoporučuje šetřit zásuvkami. Nezapomínejte, že nároky lidí na elektrické spotřebiče rostou a co Vám vyhovuje dnes, nemuselo by pro Vás být dostačující za několik let.

Práce následující po rekonstrukci elektroinstalace
Samotnou rekonstrukcí elektroinstalace práce nekončí. Po její výměně je nutné provést další řemeslné práce, především vyštukování či vymalování. Proto je vhodné výměnu elektroinstalace naplánovat společně s rekonstrukcí celého bytu.

Faktory ovlivňující cenu rekonstrukce elektroinstalace
Říci obecně, na kolik Vás rekonstrukce elektroinstalace vyjde, je velmi obtížné. Záleží totiž na celé řadě faktorů. Mezi ně patří materiál, množství připojovaných přístrojů, počet elektrických obvodů, délka použitých kabelů, počet zásuvek, design vypínačů atd.

Certifikace

Zanedbaná údržba...